نیاز به مشاوره

تمامی کسب وکار ها خواه ناخواه با سختی ها و چالش هایی مواجه خواهند شد. موفقیت مدیران در لحظات بحرانی بستگی به آن دارد که چگونه این دوران را پشت سر بگذارند. مدیران سازمان ها در هنگام قرارگیری در این شرایط نیازمند  اتخاذ تصمیمات سنجیده و متناسب با توجه به شرایط کسب و کار ، شرایط اقتصادی  و در یک کلام همه جانبه هستند.
 که این مهم با داشتن درک عمیقی از علم مدیریت محقق خواهد شد ، که پس از آن مدیر مجموعه با هنر مدیریت خود تصمیمات گرفته شده را  به اجرای در آورد  

آنچه در گروه مشاوران مدیریت رایان نگار پارس  تحت عنوان مشاوره کسب و کار اجرا می شود، فرآیندی است که به جمع آوری اطلاعات ، تحلیل داده ها ، و ارائه ی پیشنهاداتی بر گرفته از اطلاعات بومی آن کسب و کار  در راستای توسعه ارائه می شود.
پیشنهاداتی بر آمده از علم روز مدیریت با توجه به دید روشن متخصصان  از فضای تجاری کسب و کار های ایرانی با در نظر گرفتن قرار گیری در شرایط رکود، نزول  و تغییرات دنیای تجاری ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی   و سایر موارد مرتبط...   و بررسی و ارائه ی راه کار در جهت موارد  مختلفی تحت عنوان مدیریت کسب و کار ،موانع رشد کسب و کار، چگونگی دوام و توسعه ی  کسب و کار در فضای محیطی و مجازی ، فرصتها و چالشهای کسب و کار ها و خلاصه هر آن چیزی که به یک کسب و کار موفق مربوط است، موردبررسی قرار میگیرد.