فروش و بازار یابی موثر در اینستاگرام

کالای اولیه (commodity)

وقتی یک کالا یاخدمات در بازار  با ویژگی های کیفی یکسانی ارائه میشود و همه ی عرضه کنندگان آنرا  به یک صورت ارائه میکنند و تفاوت از طرف عرضه کنندگان ، فقط در قیمت کالا یا خدمت است ، این کالا یا خدمت را کالایه اولیه می نامیم.
مثلا یک کیلو گرم طلا ، یا یک کیلو گرم برنج
وقتی از یک کیلو گرم برنج صحبت میکنیم ، مکان کشت آن برنج، اورگانیک بودن یا نبودن آن و سایر مشخصات برنج در انتخاب ما تاثیر دارد ولی زمانی که از یک کیلو گرم طلا  با عیار مشخص صحبت میکنیم دیگر برای ما اهمیتی ندارد که این کالا توسط کدام گروه اکتشافاتی کشف شده است.

هدف از بیان مفهوم کالای اولیه، تغییر نگاه افراد هنگام مشاهده ی انواع کالا ها و خدمات است . شما پس از این باید با نگاه به هر محصول در ذهن خود کالای اولیه بودن یا نبودن محصول را تداعی کنید ، و کسانی که صاحبین کسب و کار هستند ، بتوانند برای کالا یا خدمات خود با طراحی ، تحقیق، مطالعه و برنامه ریزی، راه کارهای ارائه دهند که  محصولاتشان را از کالای اولیه بودن  دور تر و دورتر کنند ، این راه کار ها به منزله ی سپری قدرتمند در مقابل اعتراضات مشتریان به قیمت گذاری ها خواهند بود .
هرچه محصولات شما توسط طرح های شما از کالای اولیه دور تر شود ، توانایی شما در قیمت گذاری و فروش آن بالاتر میرود.