افزایش وفاداری مشتریان از طریق ارتباط مستمر با استفاده از بستر مجازی

برنامهٔ وفاداری مشتریان، روشی در بازاریابی هست که موجب ارتقاء شخصیت حقیقی و اعتباری مشتری می‌شود و درنهایت به تکرار خرید مشتری منتهی می‌شود. برنامه وفاداری مشتریان سالهاست که به یکی از روش‌های ثابت و پرکابرد جهت افزایش دفعات مراجعه خریدار به محل خرید تبدیل شده و از همین رو بسیاری از مراکز فروش کالا به استفاده از آن روی آورده‌اند.

 

 

عناصر ایجاد کننده وفاداری مشتریان به شرح زیر است که ما آن را در این کارگاه در محیط مجازی بررسی خواهیم نمود.

  • ایجاد پیوند های احساسی
  • برقراری اعتماد و اطمینان
  • توسعه دانش از طریق در دسترس قرار دادن اطلاعات مفید
  • توجه به مشتریان و مهم قرار دادن آن ها


اولین خرید مشتریان هیچگاه برای شما سودآور نخواهد بود چرا که پیش از آن شما هزینه نموده اید تا مشتریان را به کسب و کار خود علاقمند نمایید و سود حاصله تنها جبران هزینه های پیشین شما می باشد.


سر فصل های کارگاه آموزشی دوره :

نام دوره سرفصل مدت زمان  
افزایش وفاداری مشتریان از طریق ارتباط مستمر با استفاده از بستر مجازی تشریح دلایل و چرایی نیاز کسب و کارها به برنامه های وفاداری
(خدماتی ، تولیدی)
45 دقیقه  
تشریح فرآیند های اجرایی برنامه های وفاداری مشتریان و مدل های استاندارد 45 دقیقه  
معرفی استراتژی های برنامه های وفاداری مشتریان در محیط مجازی 30 دقیقه  
نحوه استفاده از ابزار های ارتباطی جهت افزایش وفاداری مشتریان 1 ساعت