دوره فروش حرفه ای برای فروشندگان

دوره فروش حرفه ای برای فروشندگان

همه ما در زندگی به نوعی فروشنده ایم برخی وقت خود را میفروشیم ، برخی دانش و برخی کالا و یا خدماتی که با آن سرو کار داریم. کسب مهارت های فروش علاوه بر آنکه میتوانید موجبات سود آوری و افزایش در آمد شما را در پی داشته باشد در زندگی شخصی شما نیز بسیار اثر گذار خواهد بود .

 

آنچه شما با طی نمودن این دوره میاموزید :

  • آمادگی ظاهری و رفتاری  قبل از فروش را داشته باشید
  • بتوانید فرآیندی که منجر به خرید میشود را تشخیص دهید
  • با عادات خرید مشتریان آشنا شده و مطابق با ان استراتژی فروش خود را تدوین نمایید   
  • با عادات روانی افراد اشنا شوید
  • تکنیک های جاب اعتماد را فرا گیرید
  • توانمندی خود را در چانه زنی افزایش دهید
  • بجای ارائه محصول فروش را به سرانجام برسانید


سر فصل های کارگاه آموزشی دوره :

نام دوره سرفصل مدت زمان
دوره فروش حرفه ای برای فروشندگان آمادگی های قبل از فروش
تعیین استاندارد های رفتاری
تعیین استادارهای ظاهری
2 ساعت
انواع فروشندگان
انواع خریداران
2 ساعت
شیوه های فروش و مدل های آن 1ساعت
ارتباط و موانع ارتباطی 1ساعت
انواع مدل های رفتاری خریداران 2 ساعت
فرآیند خرید و رفتار مصرف کننده 1 ساعت
مهارت های فروش حضوری
مهارت های فروش تلفنی
2 ساعت
ارتباط آتی با مصرف کننده 1 ساعت