5S   یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد . شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی 5S  پیشگیری از اتلاف منابع است . نظام آراستگی پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است.

مدیریت بازاریابی، علم و هنر انتخاب بازارهای هدف سودآور و نیز جذب ، حفظ و افزایش مشتریان از طریق خلق و مبادله و ارائه ارزش است.

مدیریت یک فرآیند اجتماعی و هسته ی مرکزی سازمان رسمیست، که عهده دار سازمان دادن به هر نوع از فعالیت ها و اطلاعات و گروه های غیر رسمی فعال در سازمان میباشد.

همه ما در زندگی به نوعی فروشنده ایم برخی وقت خود را میفروشیم ، برخی دانش و برخی کالا و یا خدماتی که با آن سرو کار داریم. کسب مهارت های فروش علاوه بر آنکه میتوانید موجبات سود آوری و افزایش در آمد شما را در پی داشته باشد در زندگی شخصی شما نیز بسیار اثر گذار خواهد بود .

در بسیاری از کسب و کارها فروشندگان از طریق ابزار هایی همچون تلفن اقدام به فروش مینمایند این شیوه فروش با سایر شیوه های فروش تفاوت های فاحش دارد چرا که در این شیوه این صدا است که به صدا می فروشند و نه شخص به شخص لذا شما میباید توانمندی های منحصر بفردی را در این شیوه فروش داشته باشید تا بتوانید به قله های موفقیت در فروش خود دست یابید. آنچه در پایان این دوره آموزشی بدست می آوردید.

برنامهٔ وفاداری مشتریان، روشی در بازاریابی هست که موجب ارتقاء شخصیت حقیقی و اعتباری مشتری می‌شود و درنهایت به تکرار خرید مشتری منتهی می‌شود. برنامه وفاداری مشتریان سالهاست که به یکی از روش‌های ثابت و پرکابرد جهت افزایش دفعات مراجعه خریدار به محل خرید تبدیل شده و از همین رو بسیاری از مراکز فروش کالا به استفاده از آن روی آورده‌اند.