کتاب مدیریت بازاریابی نوشته فیلیپ کاتلر

فیلیپ کاتلر متولد سال ۱۹۳۱ است و در حال حاضر نهمین دهه‌ی زندگی خود را می‌گذراند. او اصالتاً اوکراینی است. اگر چه خانواده‌‌اش حدود ۱۴ سال قبل از تولدش به آمریکا مهاجرت کرده‌اند.

فیلیپ کاتلر را بی‌تردید می‌توان شناخته‌شده‌ترین نام در حوزه مدیریت بازاریابی دانست.